Παρασκευή, 9 Απριλίου 2010

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός 2010 για την εκρίζωση του κόκκινου κανθάρου στη Νήσο Κρήτη

Εισαγωγή

Το κόστος καταπολέμησης για την πρώτη φάση σε επίπεδο Κρήτης σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέσα ανά την επικράτεια διαμορφώνεται ως εξής:

Το επιστημονικό και εργατικό δυναμικό που θα απαιτηθεί, υπάρχει ήδη στους Δήμους, στις Νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και στις Δ/σεις Δασών τα κατά τόπους Δασαρχεία, δασονομία ενώ χρήσιμη κρίνεται και η αξιοποίηση των αγροφυλάκων.

Τα υλικά που απαιτούνται για την σύσταση των συνεργείων υπάρχουν ήδη σε ποσοστό 90% στους Δήμους.
Η μόνη δαπάνη από πλευράς υπουργείου που αφορά κυρίως τα αναλώσιμα υλικά που θα χρειασθούν είναι σχεδόν το 10% του κόστους των λοιπών προτάσεων που αφορούσαν στην κοπή των προσβεβλημένων, ενώ με τις δικές μας προτάσεις για την αξιοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού και υλικού, διασφαλίζεται και η ορθή διαδικασία εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών μεθόδων και ο διαρκής έλεγχος της αποτελεσματικότητας αυτών.

Παραδοχές

Σύμφωνα με τις καταγεγραμμένες προσβολές οι φοίνικες προς το παρόν ανέρχονται στις 3.500 αλλά εκτιμούμε ότι ο πραγματικός αριθμός σήμερα είναι περίπου 5.000
Μετά από δειγματοληψία που διενεργήσαμε στο πεδίο υπολογίζουμε ότι κατά μέσο όρο οι πιο ευπαθείς φοίνικες που χρειάζονται χειρισμό δίπλα σε προσβεβλημένα άτομα είναι περίπου 11.
Έχουμε λοιπόν μια πρώτη εικόνα της τάξης μεγέθους του πληθυσμού των ατόμων που θα δεχθούν χειρισμό και είναι περίπου 55.000. Οι 5.000 επειδή κρίνονται βαριά προσβεβλημένοι κάποιοι θα δεχτούν θεραπευτικές επεμβάσεις έπειτα από εκτίμηση της κατάστασης τους και οι υπόλοιποι θα αφαιρεθούν απ’ το πεδίο.
Το κόστος για τους χειρισμούς των υπολοίπων 50.000 + 10.000 ως στατιστικό ποσοστό ασφαλείας διαμορφώνεται ως εξής:

Τάξεις μεγέθους : α) μεγαλύτεροι των 5 μέτρων -10.000
β) από 2 έως 5 μέτρα - 20.000
γ) έως 2μ, - 30.000

Λάστιχα Φ16
για τα α και β θέλουμε κατά μέσο όρο για κάθε φοίνικα 7 μ. Και 4μ. Μόνιμου σωλήνα Φ16, σύνολο α) 7χ10000=70.000, β)4χ20000=80.000 μέτρα Φ16 αρδευτικό. Γενικό σύνολο α+β = 150.000μ. Χ 0,2(μέση τιμή αγοράς) =30.000 ευρώ

Γωνίες Φ16 φις
Κόστος τεμαχίου 0,15 Χ 30.000Χ2 =9.000 ευρώ

Δετικό μακαρόνι
κόστος ανά κιλό περίπου 6 ευρώ το πολύ να χρειασθούνε 100 κιλά οπότε 600 ευρώ. (δεν γνωρίζουμε πόσα μέτρα έχει το κιλό ακόμα, αλλά κάθε φοίνικας χρειάζεται περίπου 5-10 μέτρα για να δεθεί το λάστιχο και να σταθεροποιηθεί ορθά).

Διάλυμα φαρμάκων

Εισαγωγή

Τα έως τώρα εγκεκριμένα φάρμακα κρίνονται αναποτελεσματικά στις συνιστώμενες δόσεις και λόγω της χαμηλής περιεκτικότητας τους σε δραστική ουσία χρειάζονται παραπάνω ποσότητες για την διάλυση τους ανά κυβικό μέτρο σε σχέση με άλλα σκευάσματα.

Επειδή σε περίοδο κρίσης είναι άτοπο να μην προσπαθούμε για την μείωση του κόστους και επειδή στην αγορά υπάρχουν σκευάσματα με πολύ χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα εγκεκριμένα, με τις ίδιες δραστικές ουσίες και σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα προτείνω να γίνει είτε ανοικτός διαγωνισμός για την προμήθεια αυτών είτε ειδική παραγγελία απευθείας από τις χώρες που τα παράγουν με ή χωρίς εμπορική ονομασία ώστε να αποφύγουμε τα ενδιάμεσα κόστη ανατιμήσεων απ’ τους μεσάζοντες. Τα σκευάσματα αυτά θα διανέμονται από το δημόσιο και μόνο προς το δημόσιο και μόνο για αυτό το σκοπό. Όπου και όποτε δηλαδή υπάρχει η ανάγκη για μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων καταπολέμησης.

Πέραν των χημικών σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν την πρώτη φορά για δραστική μείωση του πληθυσμού, πρέπει να προβλεφθεί εντός των αστικών ζωνών και πολυσύχναστων σημείων, μια ανάλογη προμήθεια βιολογικών εντομοκτόνων –εντομοπαθογόνων κυρίως για προστατευτική δράση κατά την περίοδο του θέρους όπου και η τουριστική κίνηση καθιστά ψυχολογικά δύσκολη την εφαρμογή χημικών σκευασμάτων.

Η αλήθεια είναι ότι με το λούσιμο και ειδικότερα με την μέθοδο του σωλήνα, το περιβάλλον περιμετρικά του φοίνικα δεν επιβαρύνεται καθόλου με τοξικές ουσίες καθώς η εφαρμογή εάν γίνει σωστά και με προσοχή, είναι 100% τοπική καθώς το διάλυμα γεμίζει εκτός της βάσεως των επικόρυφων φύλλων όπου δραστηριοποιείτε το έντομο και τις μασχάλες των παλαιών κομμένων φύλλων που σχηματίζουν τον ψευδοκορμό βάση της ίδιας της γεωμετρίας του δέντρου που βοηθάει στην ομβροσυλλογή και την μεταφορά του νερού απευθείας στη ρίζα. Σταματώντας δηλαδή την παραπέρα απορροή μετά των 2/3 του κορμού (αφού η διάθεση του φαρμάκου ελέγχεται με την βάνα της αντλίας του ψεκαστικού συγκροτήματος) έχουμε μια απόλυτα ελεγχόμενη εφαρμογή χωρίς καμιά σοβαρή επίπτωση στο περιβάλλον. Ψυχολογικά οι περισσότεροι είναι διστακτικοί κυρίως λόγω της οσμής του που υπό μορφή ατμών για κάποιο μικρό χρονικό διάστημα καταλαμβάνει το χώρο, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι επιβλαβές μιας και οι συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρές ενώ έτσι κι’ αλλιώς για το διάστημα που αυτές οι οσμές γίνονται αντιληπτές οι περαστικοί αυτομάτως και υποσυνείδητα απομακρύνονται απ’ το χώρο.

Το συνεργείο ψεκασμού θα έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, όπως μάσκες ενεργού άνθρακα, πλαστικές στολές, γάντια, πλαστικές αδιάβροχες μπότες. Το κυριότερο όμως μέλημα είναι να γίνει προσεκτικά και με μεγάλη επιμέλεια η όλη διαδικασία προετοιμασίας του διαλύματος και εφαρμογής. Εάν γίνει σωστά τότε πέρα από γάντια δεν χρειάζονται οι υπόλοιπες εξαρτήσεις μιας και μόνο κατά την φάση παρασκευής του διαλύματος και κατά τη φάση αποσύνδεσης του φις Φ16 υπάρχει η πιθανότητα να έρθει σε επαφή ο ψεκαστής με το φάρμακο.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι, τα σκευάσματα δεν χρειάζεται να έχουν μεγάλη διασυστηματικότητα, διότι η μέθοδος αυτή θανατώνει σε μεγάλο ποσοστό τα έντομα σε όλα τα στάδια αλλά κυρίως 100% στο στάδιο της μεταμόρφωσης, δηλαδή, όταν το έντομο σχηματίζει κουκούλι εξέρχεται σε θέσεις ώστε μετά την μεταμόρφωση και το άνοιγμα της νυμφικής θήκης να είναι έτοιμο να πετάξει, αυτές οι θέσεις όμως με το λούσιμο είναι ήδη τοξικές και επιφέρουν άμεση θανάτωση του εντόμου.

Τα έντομα σχηματίζουν νυμφικές θήκες κυρίως στην βάση των φύλλων αλλά σε βαριές προσβολές και μέσα στο κορμό έπειτα από την διάνοιξη των στοών και την νύμφωσή τους κοντά στις μασχάλες παλαιών κομμένων φύλλων. Το διάλυμα σε κάθε περίπτωση διεισδύει είτε στις βάσεις των χλωρών φύλλων είτε στις στοές είτε στις μασχάλες των παλαιών οπότε έχουμε άμεση θανάτωση σε ποσοστό που προσεγγίζει το 100%. Τα έντομα που θα πάνε να γεννήσουνε ή να τραφούνε θα έρθουν σε επαφή με το φάρμακο οπότε και αυτά θα θανατωθούν τις επόμενες μέρες καθώς πρέπει να μεσολαβήσει ένα διάστημα για την πλήρη θανάτωση αναλόγως του ποσοστού της δόσης κυρίως μέσω επαφής και της τοξικότητας αυτού.

Μορφολογία –Ηθολογία -Χρονικός προσδιορισμός εφαρμογών

Για να βγάλουμε τα συμπεράσματα για τις επαναλήψεις των εφαρμογών καθώς και της συχνότητας αυτών ακολουθήσαμε την εξής λογική
Ο βιολογικός κύκλος του εντόμου ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν μπορεί να είναι μικρότερης ή μεγαλύτερης διάρκειας
Μικρότερος
Εκκόλαψη αυγών 2 μέρες
Ανάπτυξη προνυμφών 30 μέρες
Νύμφωση 14 μέρες

Σύνολο 46 μέρες

Μεγαλύτερος
Εκκόλαψη αυγών 5 μέρες
Ανάπτυξη προνυμφών 90 μέρες
Νύμφωση 21 μέρες

Σύνολο 116 μέρες

Συμπέρασμα
Εφόσον η δραστική ουσία έχει θανατηφόρα τοξική διάρκεια περίπου 15 μέρες σύμφωνα με τους κατασκευαστές, πρέπει να διαιρέσουμε τον βιολογικό κύκλο με το 15

Άρα για τις θερμότερες περιοχές όπως πχ Κρήτη έχουμε: 46/15=3,06 εφαρμογές το 0,6 το καλύπτει η διάρκεια της τελευταίας εφαρμογής διότι δεν υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να προσβληθεί ένα δέντρο την ίδια ημέρα με την πρώτη εφαρμογή, αντίθετα τα πιθανώς προσβεβλημένα μας δίνουν επί πλέον χρόνο για την δράση της τελευταίας εφαρμογής που θα είναι και ολοκληρωτικής απολύμανσης. Γι’ αυτό το λόγω συνιστούμε ανά 12-14 μέρες καθώς γνωρίζουμε και τη μεγάλη δυσκολία που θά έχουν τα συνεργεία να είναι χρονικά συνεπή.

Για τις ψυχρότερες περιοχές εξάπλωσης του εντόμου, εφόσον υποθέσουμε ότι υπάρχουν επικαλυπτόμενες γενιές που δεν γνωρίζουμε σε κάθε περίπτωση πόσες είναι και ποια είναι η ημέρα εξόδου των ακμαίων, οι εφαρμογές προκύπτουν ως εξής:
116 μέρες / 15 =7,7 εφαρμογές για το χαμηλότερο όριο θερμοκρασιών που μπορεί το έντομο να επιζήσει.

Καθώς στην Κρήτη είχαμε εφέτος το χειμώνα θερμοκρασίες μεγαλύτερες και από αυτές της Αιγύπτου (που λέει ο λόγος) μπορούν να βγούνε άμεσα συμπεράσματα για το τι μέλι γενέσθαι εάν αφεθεί η κατάσταση όπως έχει.

Το κόστος λοιπόν διαμορφώνεται ως εξής

Τάξεις μεγέθους : α) μεγαλύτεροι των 5 μέτρων -10.000
β) από 2 έως 5 μέτρα - 20.000
γ) έως 2μ, - 30.000

Tα ποσοστά των ποσοτήτων που θα χρειασθούν όσον αφορά την πρόβλεψη είναι τα ανώτατα δυνατά σύμφωνα και με το στατιστικό σφάλμα, και σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι θα χρειαστεί να υπερβούμε αυτές τις ποσότητες ή το κόστος αυτών.

Για τα α) θα χρειαστούμε το ανώτερο 30λιτ. Διαλύματος Χ 10.000 =300.000
Β) ομοίως 10λιτ Χ 20.000 =200.000
Γ) ομοίως 5Χ 30.000 =150.000 λίτρα διαλύματος
Σύνολο α+β+γ= 650.000 λίτρα ή 650 κβ διαλύματος

Η μέση τιμή σύμφωνα με τις υπάρχουσες τιμές λιανικής πώλησης των φαρμάκων που θα απαιτηθούν δηλαδή οργανοφωσφορικά, τεχνητές πυρεθρίνες, διασυστηματικά μυκητοκτόνα και θερινός πολτός ανέρχεται περίπου σε 50 ευρώ το μέγιστο και κατά μέσο όρο ανά κυβικό διαλύματος σύμφωνα με τους υπάρχοντες τιμοκαταλόγους των εταιρειών. Σε περίπτωση μαζικής προμήθειας το κόστος αυτό μπορεί να μειωθεί έως και 10 ευρώ το κυβικό μέτρο.

Άρα έχουμε
Για κάθε εφαρμογή 650κβ Χ 50 ευρώ το μέγιστο =32.500
Για 3 τουλάχιστον εφαρμογές 3 χ 32.500=97.500

Γενικό σύνολο
30.000+9000+600+97.500= 137.100ευρώ

Σε αυτή την πρώτη φάση όλες οι παγίδες θα πρέπει να απομακρυνθούν απ’ το πεδίο.
Μετά την περαίωση της δράσης αυτής θα χρησιμοποιήσουμε όπως η διεθνή βιβλιογραφία προτείνει, μια ανά 10 εκτάρια και όχι για παραπάνω από 48 ώρες και μόνο σε ύποπτες για υποτροπή περιοχές.
Με το πέρας των εργασιών οι σκύλοι για την έγκαιρη ανίχνευση απ’ τα πρώτα στάδια προσβολής πρέπει να έχουν εκπαιδευτεί. Κόστος προμήθειας-εκπαίδευσης 3 σκύλων +συνοδών για άμεση χορήγηση 5 000 ευρώ.

Προτείνουμε 10 σκύλους για την νήσο Κρήτη 2 σε Χανιά –Ρέθυμνο 3 σε Ηράκλειο -Λασίθι. Παράλληλα προτείνουμε να καλυφθεί το κόστος εκπαίδευσης των εκπαιδευτών της ΕΑ και του Στρατού ώστε μετέπειτα οι σκύλοι να εκπαιδεύονται και να διατίθενται δωρεάν σε κάθε παρόμοια περίπτωση και όπου υπάρχει ανάγκη.
Έχουμε πολλές επιλογές, είτε να έρθουμε σε επαφή με το Ισραήλ ή την αστυνομία του Abu Dhabi, είτε να προτιμήσουμε το εγχώριο προϊόν και τους πιο έμπειρους εκπαιδευτές στην ελληνική επικράτεια, οι σκύλοι θα είναι παραδοτέοι μόνο και εφόσον πιστοποιηθεί η ικανότητα τους για την ταχεία, άνευ λάθους, ανίχνευση της προσβολής σε πρώτα στάδια (νέο-προσβεβλημένο στη φάση των προνυμφών δίχως εξωτερικά μακροσκοπικά σημάδια ανίχνευσης, δηλαδή 2-3 εβδομάδες μετά την πρώτη προσβολή οποιουδήποτε είδους –ύψους –ηλικιακής κλάσης και διαμέτρου φοινικοειδούς)

Σ.Σ. Έπειτα από έρευνες και συζητήσεις που έχω κάνει και δεν είναι άξιες αναφοράς επί του παρόντος έχω καταλήξει ότι αυτό είναι εφικτό αρκεί οι συνοδοί των σκύλων να είναι τα κατάλληλα άτομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου